Forside

Om RÆM

Roskilde Ældre Motion

Vi tilbyder motionsaktiviteter til 60+ere

Roskilde Ældre Motions formål er at tilbyde forskellige motionsaktiviteter til 60+ere i Roskilde Kommune. Vi lægger vægt på at tilbyde gode rammer for motion og samvær. Bag viften af tilbud er mere end 200 menneskers frivillige arbejde. De fleste er ledere af aktiviteter, det er ca. 200, og ca. 20 løser administrative og praktiske opgaver eller er medlemmer af bestyrelsen.

I Roskilde Ældre Motion er der kun to årstider – eller rettere to sæsoner: Sommer og vinter. Sommersæsonen byder især på udendørs aktiviteter som f.eks. krolf, tennis, cykelture, orientering og mange andre. I vintersæsonen er der naturligvis mere fokus på indendørs aktiviteter, f.eks. spinning, billard, bordtennis, styrketræning og mange andre. 

Værdigrundlag

Roskilde Ældre Motion (RÆM) arbejder ud fra et værdigrundlag, der integrerer høj standard og moral i forhold til medlemmer (sportsudøvere), frivillige holdledere og instruktører, Roskilde Kommune og andre samarbejdspartnere.

Der udbydes et bredt tilbud af alderssvarende fysiske aktiviteter, som sikrer sundhed og trivsel blandt Roskildes selvhjulpne ældre. Aktiviteterne gennemføres i omgivelser, der fremmer socialt velvære og stimulerer samvær blandt medlemmer og instruktører.

Holdlederne og instruktørerne oplæres til funktionerne bl.a. gennem følordninger og opgraderes gennem afholdelse af kursusdage med relevant indhold. Det tilstræbes ligeledes, at der sker løbende erfaringsudveksling og kollegialt samarbejde blandt instruktørerne og i ledergruppen.

Samarbejde med kommunen sker i respektfuld gensidighed ud fra målsætningen om, at RÆM bidrager til vedligeholdelsen af fysisk og psykisk sundhed blandt kommunens raske ældre.

Samarbejde med andre organisationer, hvis aktiviteter ligeledes retter sig mod ældre, søges løbende udbygget og vedligeholdt.

RÆM støtter desuden aktiviteter, der sikrer at organisationen styrker sit grundlæggende organisatoriske fundament, fastholder økonomisk stabilitet og er i fortsat udvikling.

Vedtaget af bestyrelsen den 10. januar 2019