Forside

Hvem er vi?

Foreningen drives af en bestyrelse og fem administrative frivillige.

Roskilde Ældre Motion - i daglig tale RÆM

Vi er mere end 3000 medlemmer, som i gennemsnit på årsbasis dyrker 2,4 aktivitet. Ca. 1900 er kvinder og ca. 1200 er mænd. Gennemsnitsalderen er 73 år. Foreningens aktiviteter drives af 230 frivillige ledere og instruktører. Plus enkelte frivillige administrative medarbejdere.

Mange af aktiviteterne finder sted i kommunens lokaler, idrætshaller og svømmehaller, og dermed bidrager RÆM til en god udnyttelse af kommunens faciliteter.

RÆM ledes af en bestyrelse på ni personer, som sammensættes af generalforsamlingen (hvert år i marts). Vigtige opgaver i foreningen er at administre medlemmerne, dvs. at registre ind- og udmeldelser, ændringer i adresser o.l. Disse opgaver klares af to frivillige. 

På Kildegården, hvor mere end 2500 medlemmer om ugen dyrker motion, har vi frivillige med en pedelfunktion til forskellige praktiske opgaver. 

Lidt historie:

Roskilde Ældre Motion (RÆM) blev oprettet den 16. april 1991 på initiativ
af Gunnar Stenbæk, Jørgen Svarre Nielsen og Knud Hansen, som et særligt udvalg under Roskilde Idræts Union til varetagelse af motionsaktiviteter for roskildeborgere på 60 år og mere.

Den 27. juni 1997 blev RÆM en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse, bestående af: Gunnar Stenbæk, Knud Hansen, Arnt Kristensen, Inger Stensler og Flemming Pedersen.
Dirigent ved den stiftende generalforsamling var Benny Christensen.

Bestyrelsen

Forkvinde
Tove Buch Nielsen

Telefon
51 50 65 50

Email
tovebuchnielsen@gmail.com

Næstformand/webmaster
Erik Andersen

Telefon
31 31 74 82

Email
erik.andersen.4000@gmail.com

Kasserer
Michael Stieper 

Telefon
20 22 01 03

Email
michael.stieper@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Lola Engell Møller

Telefon
31 12 42 76

Email
lolaengell@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Hanne Bay Christensen

Telefon
61 66 99 86

Email
hanne26hans13@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Carsten Nielsen

Telefon
30 59 69 13

Email
carsten_c_nielsen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem
Jane Ellebæk

Telefon
20 28 31 32

Email
janeellebaek@gmail.com

Suppleant
Hans Jørgen Steffensen

Telefon
29 71 16 24

Email

hansjorgensteffensen20@gmail.com

Suppleant
Kim Schjerlund

Telefon
20 75 75 77

Email
kims123@godmail.dk

Administrative frivillige

Medlemsadministration
Anne Queck

Email
raem-medl-adm@outlook.com

Medlemsadministration
Kirsten Stieper

Email
raem-medl-adm@outlook.com

IT-support
Tom Onsberg Henriksen

Telefon
29 13 29 45

Email
tom-edb@live.dk

Vicevært på Kildegården
Eva Lauritzen

Telefon
20 14 89 38

Email
evapoullau@gmail.com 

Vicevært på Kildegården
Poul Erik Lauritzen

Telefon
20 14 89 38

Email
evapoullau@gmail.com 

Kunne du tænke dig at blive frivillig?

Så kontakt bestyrelsen for at høre mere.